Könstillhörighet för GalacticLibrarys författare

male (274)

female (175)

Not set (60)

n/a (7)

non-binary (1)