Könstillhörighet för Goerils författare

male (117)

female (93)

Not set (36)

n/a (3)