Könstillhörighet för Hymss författare

female (400)

male (187)

Not set (78)

n/a (6)

non-binary (5)

genderqueer (1)