Medaljer för JRMANDRAGON

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

guld Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (1,770)

guld Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (1,781)

medalj Kalebasskokard för deltagande i skattjakten på Halloween 2021