Könstillhörighet för JWScanners författare

male (344)

Not set (67)

female (65)

n/a (14)

non-binary (1)