Händelser i Janness böcker

Händelser som förekommer i Janness böcker

Allmänna konst- och industriutställningen

Andra världskriget

Andréeexpeditionen

Andrées polarexpedition

Belägringen av Fredrikstens fästning

Belägringen av Riga

Belägringen av Sveaborg

The Council of Elrond

The death of Gandalf the grey

Death of Jimi Hendrix

The Depression

Finska fortsättningskriget

Förintelsen

Första slaget vid Ölands norra udde

Första världskriget

Jordbävningen i Lissabon

Jordens skapelse

Jul

Klarabergsrivningarna

The long-expected party

Midsommarafton

Occupation of Paris

The parting of the fellowship of the ring

Russian Civil War

Sjöslaget vid Bornholm

Sjöslaget vid Femern

Sjöslaget vid Hangö udd

Sjöslaget vid Hogland

Slaget i Öresund

Slaget vid Axtorna

Slaget vid Bornholm

Slaget vid Breitenfeld

Slaget vid Brunkeberg

Slaget vid Düna

Slaget vid Fehrbellin

Slaget vid Fraustadt

Slaget vid Frisches Haff

Slaget vid Gadebusch

Slaget vid Helsingborg

Slaget vid Holowczyn

Slaget vid Jankov

Slaget vid Kirkholm

Slaget vid Kliszów

Slaget vid Klusjino

Slaget vid Köge bukt

Slaget vid Landskrona

Slaget vid Leipzig

Slaget vid Lesna

Slaget vid Lund

Slaget vid Lützen

Slaget vid Narva

Slaget vid Nördlingen

Slaget vid Oravais

Slaget vid Poltava

Slaget vid Porrassalmi

Slaget vid Storkyro

Slaget vid Stäket

Slaget vid Stångebro

Slaget vid Svensksund

Slaget vid Svolder

Slaget vid Sävar

Slaget vid Villmanstrand

Slaget vid Visby Ringmur

Slaget vid Wittstock

Slaget vid Ölands södra udde

Tredagarsslaget vid Warszawa

Trettioåriga kriget

Trojanska kriget

Träffningen vid Ratan

Tvångsförflyttningen av samer

Viborgska gatloppet

Viborgska smällen

Vinter

World War I

World War II