Medaljer för JuiceLeskinen

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

brons Verksammanslagning för underhåll av LibraryThings verkslistor (11)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år.