Könstillhörighet för Jukkiettas författare

male (63)

Not set (29)

female (15)

n/a (2)