Händelser i Kaethes böcker

Händelser som förekommer i Kaethes böcker

11 september-attackerna

1842 Retreat from Kabul

19th century

Andra världskriget

Bombningen av Dresden

The Council of Elrond

The death of Gandalf the grey

Digerdöden

First Anglo-Afghan War

Franska revolutionen

Första världskriget

Hundraårskriget

Jordbävningen i Lissabon

Krimkriget

Kulturrevolutionen

The long-expected party

Napoleonkrigen

The parting of the fellowship of the ring

Rosornas krig

Slaget vid Azincourt

Slaget vid Bosworth Field

Slaget vid Crécy

Slaget vid Maeldun

Slaget vid Nikopolis

Slaget vid Poitiers

Tjernobylolyckan

Victorian Era

World War I