Dewey-tabeller och -diagram för LMS_Library

Sifforna är Dewey Decimal System® (DDC®). Beskrivningarna är Melvil Decimal System (MDS), dvs en version av Dewey som inte är upphovsrättsskyddad.

Alla böckerAnpassa

Toppnivå

0XX
Allmänna verk; informationsvetenskap
 
0.8%
38 böcker
Andra: 1.7%
Katalogsida
MDS-sida
1XX
Filosofi och psykologi
 
1.1%
52 böcker
Andra: 2.9%
Katalogsida
MDS-sida
2XX
Religion
 
0.6%
27 böcker
Andra: 9%
Katalogsida
MDS-sida
3XX
Samhällsvetenskaper
 
6%
271 böcker
Andra: 8%
Katalogsida
MDS-sida
4XX
Språk och lingvistik
 
0.9%
40 böcker
Andra: 1.5%
Katalogsida
MDS-sida
5XX
Naturvetenskap
 
3%
134 böcker
Andra: 3.5%
Katalogsida
MDS-sida
6XX
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
 
4.1%
184 böcker
Andra: 5.7%
Katalogsida
MDS-sida
7XX
Konst och nöjen
 
16%
724 böcker
Andra: 8.8%
Katalogsida
MDS-sida
8XX
Litteratur
 
61.3%
2,781 böcker
Andra: 51.5%
Katalogsida
MDS-sida
9XX
Historia och geografi
 
6.2%
283 böcker
Andra: 7.6%
Katalogsida
MDS-sida

0XX: Allmänna verk; informationsvetenskap

00X
Informationsvetenskap, vetande och system
 
47.4%
18 böcker
Andra: 48.8%
Katalogsida
MDS-sida
01X
Bibliografi
 
0%
0 böcker
Andra: 8.9%
Katalogsida
MDS-sida
02X
Biblioteksvetenskap
 
2.6%
1 bok
Andra: 12.6%
Katalogsida
MDS-sida
03X
Uppslagsverk
 
36.8%
14 böcker
Andra: 10.5%
Katalogsida
MDS-sida
04X
Essäsamlingar
 
0%
0 böcker
Andra: 0.4%
Katalogsida
MDS-sida
05X
Tidskrifter
 
0%
0 böcker
Andra: 1.3%
Katalogsida
MDS-sida
06X
Förenings- och museiliv
 
0%
0 böcker
Andra: 1.2%
Katalogsida
MDS-sida
07X
Journalistik och publicistik
 
13.2%
5 böcker
Andra: 9.1%
Katalogsida
MDS-sida
08X
Allmänna antologier och citatsamlingar
 
0%
0 böcker
Andra: 6.3%
Katalogsida
MDS-sida
09X
Bokväsen
 
0%
0 böcker
Andra: 0.9%
Katalogsida
MDS-sida

1XX: Filosofi och psykologi

10X
Filosofi
 
11.5%
6 böcker
Andra: 6%
Katalogsida
MDS-sida
11X
Metafysik
 
3.8%
2 böcker
Andra: 4%
Katalogsida
MDS-sida
12X
Epistemologi
 
1.9%
1 bok
Andra: 6.7%
Katalogsida
MDS-sida
13X
Parapsykologi och ockultism
 
11.5%
6 böcker
Andra: 14.1%
Katalogsida
MDS-sida
14X
Filosofiska system
 
0%
0 böcker
Andra: 2.7%
Katalogsida
MDS-sida
15X
Psykologi
 
51.9%
27 böcker
Andra: 32.2%
Katalogsida
MDS-sida
16X
Logik
 
0%
0 böcker
Andra: 2.2%
Katalogsida
MDS-sida
17X
Moral och etik
 
19.2%
10 böcker
Andra: 9%
Katalogsida
MDS-sida
18X
Klassisk filosofi
 
0%
0 böcker
Andra: 7.1%
Katalogsida
MDS-sida
19X
Modern filosofi
 
0%
0 böcker
Andra: 16%
Katalogsida
MDS-sida

2XX: Religion

20X
Religion
 
11.1%
3 böcker
Andra: 5.8%
Katalogsida
MDS-sida
21X
Religionsfilosofi och teori
 
0%
0 böcker
Andra: 1.3%
Katalogsida
MDS-sida
22X
Bibeln
 
3.7%
1 bok
Andra: 23.3%
Katalogsida
MDS-sida
23X
Teologisk doktrin
 
7.4%
2 böcker
Andra: 15.1%
Katalogsida
MDS-sida
24X
Uppbyggelselitteratur
 
0%
0 böcker
Andra: 16.5%
Katalogsida
MDS-sida
25X
Pastoralteologi
 
7.4%
2 böcker
Andra: 4.3%
Katalogsida
MDS-sida
26X
Samhälls- och kyrkoteologi
 
3.7%
1 bok
Andra: 8.6%
Katalogsida
MDS-sida
27X
Kristendomshistoria
 
22.2%
6 böcker
Andra: 4.7%
Katalogsida
MDS-sida
28X
Kristna samfund
 
0%
0 böcker
Andra: 4.4%
Katalogsida
MDS-sida
29X
Ickekristen religion
 
44.4%
12 böcker
Andra: 16.1%
Katalogsida
MDS-sida

3XX: Samhällsvetenskaper

30X
Samhällsvetenskap
 
26.2%
71 böcker
Andra: 25.9%
Katalogsida
MDS-sida
31X
Statistik
 
1.1%
3 böcker
Andra: 0.1%
Katalogsida
MDS-sida
32X
Statsvetenskap och politik
 
14.8%
40 böcker
Andra: 12%
Katalogsida
MDS-sida
33X
Ekonomi och näringar
 
6.6%
18 böcker
Andra: 11.4%
Katalogsida
MDS-sida
34X
Juridik
 
4.4%
12 böcker
Andra: 4.2%
Katalogsida
MDS-sida
35X
Krigsväsen och offentlig förvaltning
 
5.5%
15 böcker
Andra: 7.9%
Katalogsida
MDS-sida
36X
Samhälle och aktivism
 
24%
65 böcker
Andra: 11.6%
Katalogsida
MDS-sida
37X
Utbildning
 
5.5%
15 böcker
Andra: 8.5%
Katalogsida
MDS-sida
38X
Handel och kommunikationer
 
0%
0 böcker
Andra: 3.3%
Katalogsida
MDS-sida
39X
Etnologi och sedvänjor
 
11.8%
32 böcker
Andra: 15.1%
Katalogsida
MDS-sida

4XX: Språk och lingvistik

40X
Språk
 
5%
2 böcker
Andra: 7.7%
Katalogsida
MDS-sida
41X
Lingvistik
 
7.5%
3 böcker
Andra: 8.3%
Katalogsida
MDS-sida
42X
Engelska språket
 
25%
10 böcker
Andra: 47.4%
Katalogsida
MDS-sida
43X
Övriga germanska språk
 
5%
2 böcker
Andra: 5.9%
Katalogsida
MDS-sida
44X
Franska språket
 
2.5%
1 bok
Andra: 5.5%
Katalogsida
MDS-sida
45X
Italienska och rumänska
 
2.5%
1 bok
Andra: 1.5%
Katalogsida
MDS-sida
46X
Iberiska språk
 
10%
4 böcker
Andra: 5.6%
Katalogsida
MDS-sida
47X
Latin
 
17.5%
7 böcker
Andra: 3.9%
Katalogsida
MDS-sida
48X
Grekiska
 
7.5%
3 böcker
Andra: 2.7%
Katalogsida
MDS-sida
49X
Övriga språk
 
17.5%
7 böcker
Andra: 11.5%
Katalogsida
MDS-sida

5XX: Naturvetenskap

50X
Naturvetenskap
 
11.9%
16 böcker
Andra: 11.7%
Katalogsida
MDS-sida
51X
Matematik
 
11.2%
15 böcker
Andra: 13.3%
Katalogsida
MDS-sida
52X
Astronomi
 
13.4%
18 böcker
Andra: 8.1%
Katalogsida
MDS-sida
53X
Fysik
 
6%
8 böcker
Andra: 8.2%
Katalogsida
MDS-sida
54X
Kemi
 
8.2%
11 böcker
Andra: 3.1%
Katalogsida
MDS-sida
55X
Geologi
 
10.4%
14 böcker
Andra: 8%
Katalogsida
MDS-sida
56X
Paleontologi
 
1.5%
2 böcker
Andra: 3.3%
Katalogsida
MDS-sida
57X
Biologi och antropologi
 
16.4%
22 böcker
Andra: 11%
Katalogsida
MDS-sida
58X
Botanik
 
2.2%
3 böcker
Andra: 5%
Katalogsida
MDS-sida
59X
Zoologi
 
18.7%
25 böcker
Andra: 28.3%
Katalogsida
MDS-sida

6XX: Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi

60X
Teknik
 
4.9%
9 böcker
Andra: 1.3%
Katalogsida
MDS-sida
61X
Medicin
 
35.3%
65 böcker
Andra: 25.8%
Katalogsida
MDS-sida
62X
Ingenjörsvetenskap
 
25%
46 böcker
Andra: 11%
Katalogsida
MDS-sida
63X
Agronomi
 
10.3%
19 böcker
Andra: 12.2%
Katalogsida
MDS-sida
64X
Hushållsvetenskap
 
13.6%
25 böcker
Andra: 35.5%
Katalogsida
MDS-sida
65X
Företagsväsen
 
2.7%
5 böcker
Andra: 9.3%
Katalogsida
MDS-sida
66X
Kemiteknik
 
4.9%
9 böcker
Andra: 1.1%
Katalogsida
MDS-sida
67X
Tillverkning
 
0%
0 böcker
Andra: 0.5%
Katalogsida
MDS-sida
68X
Hantverk
 
2.7%
5 böcker
Andra: 2.4%
Katalogsida
MDS-sida
69X
Byggteknik
 
0.5%
1 bok
Andra: 1%
Katalogsida
MDS-sida

7XX: Konst och nöjen

70X
Konst
 
0.4%
3 böcker
Andra: 9.2%
Katalogsida
MDS-sida
71X
Landskapsarkitektur och stadsplanering
 
0%
0 böcker
Andra: 0.9%
Katalogsida
MDS-sida
72X
Arkitektur
 
0.1%
1 bok
Andra: 3.5%
Katalogsida
MDS-sida
73X
Skulptur och smide
 
0.1%
1 bok
Andra: 1.8%
Katalogsida
MDS-sida
74X
Tecknad konst och konsthantverk
 
84.4%
611 böcker
Andra: 40.3%
Katalogsida
MDS-sida
75X
Måleri och tavelkonst
 
1%
7 böcker
Andra: 5.4%
Katalogsida
MDS-sida
76X
Grafik
 
0.1%
1 bok
Andra: 1.1%
Katalogsida
MDS-sida
77X
Fotografi och digital konst
 
0.6%
4 böcker
Andra: 5.3%
Katalogsida
MDS-sida
78X
Musik
 
1.2%
9 böcker
Andra: 9.1%
Katalogsida
MDS-sida
79X
Idrott, nöjen och fritid
 
12%
87 böcker
Andra: 23.5%
Katalogsida
MDS-sida

8XX: Litteratur

80X
Litteratur
 
0.9%
24 böcker
Andra: 2.8%
Katalogsida
MDS-sida
81X
Amerikansk litteratur
 
86.4%
2,403 böcker
Andra: 63.8%
Katalogsida
MDS-sida
82X
Engelsk litteratur
 
11.7%
325 böcker
Andra: 23.7%
Katalogsida
MDS-sida
83X
Litteratur på germanska språk
 
0.4%
10 böcker
Andra: 2.7%
Katalogsida
MDS-sida
84X
Fransk litteratur
 
0.2%
6 böcker
Andra: 2.8%
Katalogsida
MDS-sida
85X
Italiensk och rumänsk litteratur
 
0%
1 bok
Andra: 0.9%
Katalogsida
MDS-sida
86X
Spansk och portugisisk litteratur
 
0.1%
3 böcker
Andra: 1%
Katalogsida
MDS-sida
87X
Latinsk litteratur
 
0%
0 böcker
Andra: 0.2%
Katalogsida
MDS-sida
88X
Grekisk och klassisk litteratur
 
0%
0 böcker
Andra: 0.4%
Katalogsida
MDS-sida
89X
Litteratur på andra språk
 
0.3%
9 böcker
Andra: 1.8%
Katalogsida
MDS-sida

9XX: Historia och geografi

90X
Historia
 
3.9%
11 böcker
Andra: 6.9%
Katalogsida
MDS-sida
91X
Geografi och resor
 
4.2%
12 böcker
Andra: 16.8%
Katalogsida
MDS-sida
92X
Biografi och memoarer
 
5.3%
15 böcker
Andra: 8%
Katalogsida
MDS-sida
93X
Antikens historia
 
4.9%
14 böcker
Andra: 5.6%
Katalogsida
MDS-sida
94X
Europas historia
 
37.1%
105 böcker
Andra: 27.9%
Katalogsida
MDS-sida
95X
Asiens historia
 
10.2%
29 böcker
Andra: 6.2%
Katalogsida
MDS-sida
96X
Afrikas historia
 
2.1%
6 böcker
Andra: 1.6%
Katalogsida
MDS-sida
97X
Nordamerikas historia
 
30.7%
87 böcker
Andra: 25.7%
Katalogsida
MDS-sida
98X
Sydamerikas historia
 
0.7%
2 böcker
Andra: 0.7%
Katalogsida
MDS-sida
99X
Polarområdenas och Oceaniens historia
 
0.7%
2 böcker
Andra: 0.9%
Katalogsida
MDS-sida
Legal Notice: "Dewey", "Dewey Decimal Classification" and "DDC" are registered trademarks of OCLC, who also claim all sorts of copyrights in the system, which is ridiculous considering that Melvil Dewey published his system in 1876, when Ulysses S. Grant was president. Nevertheless, OCLC has more lawyers than LibraryThing, and a penchant for suing to defend their control of library data, including Dewey, so we're posting this legal, if rather disrespectful, notice. The Melvil Decimal System, LibraryThing's effort to get around OCLC's control of Gilded-Age metadata is not a registered trademark.