Könstillhörighet för Lagmansholms författare

male (90)

female (35)

Not set (20)

non-binary (1)