Är författaren död eller vid liv? för Lee_Dialegomai