Medaljer för LibrarianDanielle

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

medalj Omslagsgissning för att ha lekt omslagsgissningsleken

medalj Kalebasskokard för deltagande i skattjakten på Halloween 2021

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år