Medaljer för Loculamentum

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

guld Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (560)

guld Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (1,083)

guld Översättningar för översättning av LibraryThing till olika språk (520)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.