Medaljer för MarieCove

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

silver Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (80)

brons Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (80)