Mått- och vikttabeller för MrTumnus

Fakta

Hyllmeter/boktravens höjd

Volym

Vikt

Sidor

Om alla boksidorna lades bredvid varandra i en lång rad