Medaljer för PavementRulesBooks

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

silver Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (212)

brons Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (212)