Könstillhörighet för PolarisLibrary3s författare

male (776)

Not set (515)

female (452)

n/a (56)

gender ambiguous (1)