Händelser i RaulGonzalos böcker

Händelser som förekommer i RaulGonzalos böcker

1842 Retreat from Kabul

19th century

The Council of Elrond

The death of Gandalf the grey

Digerdöden

First Anglo-Afghan War

Första världskriget

Hundraårskriget

Jordbävningen i Lissabon

Krimkriget

The long-expected party

Napoleonkrigen

Occupation of Paris

The parting of the fellowship of the ring

Rosornas krig

Slaget vid Bosworth Field

Slaget vid Crécy

Slaget vid Maeldun

Slaget vid Nikopolis

Slaget vid Poitiers

Slaget vid Poltava

Trojanska kriget

Victorian Era

World War II