Medaljer för RobertGravesLibrary

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

silver Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (386)

silver Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (501)

brons Allmänna fakta för bidrag till Allmänna fakta (85)

brons Separata författare för arbete med att skilja på författare med samma namn (30)

brons Länkning för att ha lagt till webblänkar (26)

brons Röstning: Bildflaggning för deltagande i omröstningar om flaggade bilder (56)

brons Verksammanslagning för underhåll av LibraryThings verkslistor (53)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år.