Medaljer för Rspy

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

silver Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (159)

silver Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (470)

silver Ny serie för bidrag till bokseriesystemet. (311)