Könstillhörighet för SFNoirs författare

male (175)

Not set (125)

female (48)

n/a (6)