Könstillhörighet för Shannon_Hollingers författare