Könstillhörighet för Sleeper_16s författare

male (455)

female (283)

Not set (83)

non-binary (9)

n/a (6)

agender (1)