Medaljer för Sokol_Books_Ltd

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

silver Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (226)

brons Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (226)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år.