Könstillhörighet för SpaceandSorcerys författare

male (133)

female (87)

Not set (27)

non-binary (3)

n/a (2)

nonbinary (1)