Könstillhörighet för TheHPLHSs författare

male (628)

Not set (359)

female (89)

n/a (33)

other/contested/unknown (2)

Male (1)