Gemensamma författare för VMSTEM

Vilka har samma favoritförfattare som VMSTEM?