Könstillhörighet för VMSTEMs författare

female (155)

male (131)

Not set (29)

n/a (2)

non-binary (1)