Medaljer för Yehudit

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år.

medalj Femtonmynt för alla som varit medlemmar i femton år.