Är författaren död eller vid liv? för amorfati_

Döda (82)

I livet (8)

Okänd (4)

Inte en person (0)

Ingen/inga

Vandöda (?)

Inga...än så länge.