Medaljer för anniegator

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

silver Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (52)

brons Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (52)

medalj Lustiga lyktan för deltagande i skattjakten på Halloween 2023