Gemensamma författare för benparkersutter

Vilka har samma favoritförfattare som benparkersutter?