Är författaren död eller vid liv? för bladdington

Döda (48)

I livet (106)

Okänd (45)

Inte en person (6)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.