Medaljer för boKsvall

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

guld Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (1,615)

guld Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (1,617)