Medaljer för brs

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

guld Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (1,971)

guld Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (1,971)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år.

medalj Femtonmynt för alla som varit medlemmar i femton år.