Könstillhörighet för campoeds författare

female (616)

male (533)

Not set (428)

n/a (57)

non-binary (1)