Könstillhörighet för captaingoats författare

male (95)

female (15)

Not set (4)

n/a (2)