Könstillhörighet för chancells författare

male (207)

female (106)

Not set (70)

n/a (10)