Medaljer för clusterbomb

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

brons Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (17)