Könstillhörighet för clusterbombs författare

male (119)

female (50)

Not set (23)