Medaljer för danielskatz

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

brons Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (44)

brons Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (102)

brons Ny serie för bidrag till bokseriesystemet. (10)

brons Betygssättning av rekommendationer för att ha hjälpt till att förbättra rekommendationer av författare och verk (43)