Är författaren död eller vid liv? för danvpeterson

Döda (13)

I livet (158)

Okänd (94)

Inte en person (2)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.