Är författaren död eller vid liv? för dcasas007

Döda (93)

I livet (103)

Okänd (100)

Inte en person (3)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.