Gemensamma författare för debfung

Vilka har samma favoritförfattare som debfung?