Är författaren död eller vid liv? för dubbelenboeken88

Döda (68)

I livet (274)

Okänd (79)

Inte en person (2)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.