Medaljer för emottay

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

brons Röstning: Taggsammanslagning för deltagande i omröstningar om sammanslagna taggar (143)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år.