Medaljer för erikssonfamily

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

silver Allmänna fakta för bidrag till Allmänna fakta (118)

brons Bokhandlare för att ha lagt till nya boklådor och mässor/festivaler till LibraryThing Lokalt (5)

brons Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (127)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år

medalj Femtonmynt för alla som varit medlemmar i femton år