Medaljer för gbelik

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

brons Betygssättning av rekommendationer för att ha hjälpt till att förbättra rekommendationer av författare och verk (10)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år

medalj Femtonmynt för alla som varit medlemmar i femton år