Medaljer för grayhunter

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

guld Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (526)

silver Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (526)

medalj Jubileumstårta för deltagande i skattjakten på LibraryThings födelsedag 2023

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år